Pwovèb G a

Akèy » Pwovèb G a

jwenn * atravè + kòz yo dwe konprann Li difisil pou jwenn imè atravè nan yon lòt lang.
jwenn devan fè pwogrè Mwen pa ka jwenn devan menm si mwen travay de travay.
jwenn devan + surpasser Ou bezwen travay siplemantè yo nan lòd yo jwenn devan de orè.
jwenn ansanm gen yon bon relasyon Ou menm ak sè ou jwenn ansanm?
jwenn ansanm ak + gen yon bon relasyon Giovanna pa jwenn ansanm ak de frè l 'yo.
jwenn alantou + evite yon moun oswa yon bagay Gen kèk moun ki jwenn alantou peye taks pa anbochaj yon kontab bon.
jwenn alantou ale anpil kote Li fasil jwenn alantou vil ak transpò piblik.
jwenn lwen chape anba Vòlè yo bank te ale.
jwenn lwen ak + fè yon bagay kont règ yo oswa ilegal epi yo pa jwenn kenbe oswa pini Sè m 'vin lwen ak tout bagay!
jwenn pa siviv san yo pa gen bagay ou bezwen oswa ou vle Mwen pèdi travay mwen, se konsa mwen gen yon tan difisil ap resevwa nan ane sa a.
jwenn pa sou + siviv ak resous minimal Li prèske enposib jwenn pa sou fè salè minimòm.
jwenn pa ak + jere ak Ou pa bezwen yon òdinatè. Ou ka jwenn pa ak typewriter la.
jwenn desann nan + jwenn serye sou yon sijè Ase ti pale. Ann desann nan biznis.
jwenn nan + antre (yon machin, yon ti bato) Jwenn nan chèz la devan. Ou pral gen plis chanm janm.
jwenn nan antre nan Jwenn pous mwen pral ba ou yon woulib nan lekòl la
jwenn * koupe + voye (yon pake) Mwen finalman te gen anivèsè nesans sè m 'lan prezante nan yè.
jwenn * la retire (yon arenyen nan chemiz ou) Èske ou ka jwenn sa a Spider nan chemiz mwen an?
jwenn Off + kite (yon otobis, avyon, tren, bato) Nou bezwen jwenn otobis la nan pwochen arè.
jwenn la kite Li danjere yo chita sou do kay la. Jwenn Off!
jwenn la idiomatik fraz - Ki jan li jistifye ki di ke ?! Ki kote li jwenn nan li di ke ?!
jwenn * sou mete sou (rad) Ou ta dwe jwenn jakèt ou sou paske li pral fè frèt.
jwenn sou antre (yon otobis, tren), mòn (yon cheval, yon bisiklèt) Tren an ap kite. Quick, jwenn sou!
jwenn sou + antre (yon otobis, tren), mòn (yon cheval, yon bisiklèt) Jwenn sou bisiklèt m 'ak mwen pral ba ou yon kay woulib.
jwenn sou gen yon bon relasyon Natasha pa jwenn sou ak ko-travayè yo.
jwenn sou ak + gen yon bon relasyon Ou jwenn sou ak vwazen ou a?
jwenn sou ak + kontinye yon aktivite Koulye a, ke lapolis yo te kite, se pou yo jwenn sou ak pati a!
jwenn soti nan + sòti (yon ti bato, machin, yon zòn ki fèmen) Mwen te tonbe nan dlo a lè mwen te eseye jwenn soti nan kannòt la.
jwenn plis pase + refè (yon frèt, yon maladi, yon ansyen-konpayon / ansyen mennaj) Jennifer toujou pa gen vinn sou separasyon li ak Pyè.
jwenn nan + konplete Nou p ap janm jwenn nan tout bwat sa yo pa 9: 00 PM.
jwenn nan + antre Nou bezwen yon egzèsis pi fò pou jwenn nan miray sa a.
travese antre Te pòt la jammed, pou nou pa t 'kapab jwenn nan.
jwenn nan (avèk) + fini Èske ou vinn nan devwa ou ankò?
jwenn nan + fè kontak Li difisil yo rive nan Janet paske liy telefòn li se toujou okipe yo.
leve lakòz yon moun monte (ki soti nan yon pozisyon chita oswa yon pozisyon kouche) Ahmed te resevwa Abdul moute nan 5: 30 nan maten an pa vire mizik la leve vrèman byen fò.
leve monte (soti nan pozisyon chita oswa yon kabann) Ki lè ou te leve maten sa a?
bay * lwen + bay yon bagay san yo pa mande anyen nan echanj Poukisa Nancy te bay tout mèb li ale?
bay * lwen + trayi (yon sekrè) Nou gen yon pati sipriz pou Susan pwochen Samdi, Se konsa, pa bay sipriz nou ale pa aji sispèk.
bay * tounen + retounen yon bagay ou te prete Kilè ou pral bay liv sa a tounen bay pwofesè ou a?
bay sispann eseye Pa janm bay! Ou ka fè'l!
bay la + lage (yon sant, limyè) Sa blan blan bay sou yon sant bèl.
bay * soti + distribye Mwen touche lajan anplis lè mwen bay bwochi ki nan lari a.
bay vin trè fatige (inf.) Mwen espere ke machin sa a pa bay soti nan mitan dezè a.
bay * moute + rann tèt yon bagay Lapolis te di vòlè a bay zam li moute.
bay moute rann tèt Pa janm abandone aprantisaj angle!
ale kite Mwen rele nan chen yo fè yo ale.
tounen retounen Kilè ou pral tounen lakay ou?
ale pa + ale sot pase a, ale tou pre, vizite byen vit Nou ale nan boutik kafe a chak jou.
ale tounen sou + pa kenbe (pawòl yon sèl, yon pwomès) Pa mete konfyans nan li. Li toujou tounen sou pwomès li yo.
ale anba diminye Pri a nan tikè vòl ap desann.
ale pou + eseye reyalize Ekip nou an pral pou meday lò a nan olenpik yo.
ale pou Idiomatik fraz - Mwen anvi pichpen pitza. Mwen te kapab ale pou pitza pepperoni.
ale nan pou + patisipe (inf.) Èske ou pral ale nan pou foutbòl ane sa a nan lekòl la?
ale nan + diskite an detay Mwen reyèlman pa vle ale nan ki kounye a.
ale eksploze Bonm lan ka ale nan nenpòt moman.
ale kòmanse, kòmanse (itilize ak siyal, alam, son avètisman) Revèy la alam te ale nan 6: 00 AM.
ale sispann (te di nan yon machin) Jwè a DVD ale sou otomatikman si ou pa itilize li.
ale vin fache Maria te ale yè swa apre mwen te di l 'sou pèdi bisiklèt li.
kontinye kontinye Tanpri, ale sou. Pa kite m 'entèwonp ou.
kontinye rive Kote sa a se yon dezòd! Ki sa ki te pase isit la yè swa?
ale ak + kontinye (yon plan, yon konvèsasyon) Mwen panse ke nou ta dwe ale ak reyinyon an epi sispann gaspiye tan.
ale deyò sispann boule (yon dife) Dife a soti apre twa jou.
ale deyò patisipe nan aktivite sosyal (anjeneral nan mitan lannwit) Yo renmen ale soti chak swa aswè.
ale sou + revize Èske ou anjeneral ale sou nòt ou anvan klas la?
ale sou dwe byen resevwa, reyisi Ki pa t 'ale sou byen.
ale nan + egzamine an detay, etidye ak anpil atansyon Mwen bezwen gen avoka mwen ale nan kontra sa a anvan mwen siyen li.
ale nan + pèsevere; eksperyans defi, difikilte oswa twomatik Li te ale nan anpil nan lavi li.
ale nan ak + kontinye oswa kontinye malgre difikilte oswa laperèz Mwen te deside ale nan operasyon an.
ale ak + matche ak (rad) Chemiz sa a pa ale ak pantalon sa yo.
ale ak + akonpaye yon moun Mwen pral ak Alejandro nan fèt la.
ale ak + gen yon konpayon / mennaj Mwen pral ak Yuri.
ale san + konsakre de yon bagay ou vle oswa bezwen Yon moun ka ale san dlo pandan twa jou.
grandi anba ale soti nan biznis Restoran an te ale anba apre li pèdi lisans likè li yo.
grandi gen matirite Frè ou bezwen grandi epi kòmanse reflechi sou lavni li.

Facebook Kòmantè