Pwovèb A

Akèy » Pwovèb A

aji konpòte oswa fonksyone mal Mwen panse ke mwen bezwen pran machin mwen an mekanisyen an paske li aji moute ankò.
ajoute * moute + kalkile yon sòm Mwen te ajoute resi yo epi li totalize $ 135.46.
ajoute jiska + egal yon kantite lajan Depans total yo te ajoute jiska $ 325.00.
ajoute jiska fè sans Istwa li pa ajoute moute. Mwen panse li kouche.
mande * soti + envite nan yon dat Mwen pa ka kwè ke Joe finalman mande m 'soti nan yon dat!
mande * plis pase + envite nan kay yon sèl la Poukisa nou pa mande Johnsons yo pou dine?

Facebook Kòmantè