Nimewo Kadinal, nimewo ordinal, dat, fraksyon, desimal, pousantaj, aritmetik, di '0'

Akèy » Nimewo Kadinal, nimewo ordinal, dat, fraksyon, desimal, pousantaj, aritmetik, di '0'

Nimewo Kadinal

 • 379 = twa san ak swasanndis nèf
 • 2,860 = de mil uitan ak swasant
 • 5,084 = senk mil ak katreven-kat
 • 470,000 = katsan ak swasanndimil
 • 2,550,000 = de milyon dola, senk san ak senkant mil
 • 3,000,000,000 = twa milya dola

Remak: Pa gen okenn pliryèl la 'apre santèn, mil, milyon dola ak milya dola yo lè yo fè pati yon nimewo.

Sou pwòp yo, yo ka pliryèl, egzanp dè milye nan moun; milyon nan ensèk yo.

Nimewo ordinal ak dat

Youn nan pwoblèm yo ak dat se ke nou ekri yo epi di yo nan yon fason diferan:

 • Nou ekri 4 Janvye (oswa 4th Janvye), men di katriyèm Janvye or Janvye katriyèm lan.
 • Nou ekri 21 Me (oswa 21st Me), men di ven ven an premye or Se pou ven an premye.
 • 1997 = diznèf disètre sèt
 • 1905 = diznèf san senkan or diznèf oh senk

Fraksyon ak desimal

 • 1 1 / 4 = yon sèl ak yon trimès
 • 1 1 / 2 = yon sèl ak yon mwatye
 • 1 3 / 4 = yon sèl ak twa ka
 • 1 1 / 3 = yon sèl ak yon twazyèm
 • 1.25 = yon sèl pwen de senk
 • 1.5 = yon pwen senk
 • 1.75 = yon pwen sèt senk
 • 1.33 = yon pwen twa twa

Pousantaj

 • 26% = ven-sis pousan
 • Plis pase 50% se nan majorite; mwens pase 50% is minorite a.

Aritmetik

Gen kat pwosesis debaz pou k ap travay deyò (= kalkile) yon pwoblèm:

+ = adisyon egzanp 6 + 4 = 10 (sis plis / ak kat egal / se dis)

= soustraksyon e.g. 6-4 = 2 (sis mwens kat egal / se de)

X = miltiplikasyon e.g. 6 X 4 = 24 (sis fwa / miltipliye pa kat egal / se ven-kat)

/ = divizyon e.g. 4 / 2 = 2 (kat divize pa de egal / se de)

Li di '0'

Sa a ka pale nan diferan fason nan kontèks diferan.

 • nimewo telefòn: 603 724 = sis oh twa, sèt de kat (AmEng = sis zewo twa)
 • Matematik: 0.7 = pa gen anyen pwen sèt, 6.02 = sis pwen oh de
 • tanperati: -10 degre = dis degre pi ba a zewo / mwens dis degre
 • foutbòl: 2-0 = de nil
 • tenis: 40-0 = karant renmen

Facebook Kòmantè