Frekans altènatif

Akèy » Frekans altènatif

toujou>

anjeneral>

souvan>

pafwa>

kounye a ak Lè sa a,>

detanzantan>

pa souvan>

diman tout tan>

raman>

pa janm

Facebook Kòmantè