twò- swa

Akèy » twò- swa

Nou itilize twò ak swa nan fen yon fraz.

Nou itilize twò apre yon pozitif vèb: Nou itilize swa apre yon negatif vèb:
• Yon: IMwen kontan. • Yon: IMwen pa kontan.
B: mwen se kontan tou. B: I'm pa kontan swa, (Pa 'Mwenmwen pa ... twò ')
• Yon: I te jwi fim nan. • Yon: I pa ka kwit.
B: Mwen te jwi it tou. B: I kapab'pa swa, (Pa 'Mwen pa ka twò ')
• Mari se yon doktè. Mari l ' is yon doktè tou. • Bill pa gade televizyon. Li fè sa't li jounal swa.

Facebook Kòmantè