youn ak lòt epi youn lòt

Akèy » youn ak lòt epi youn lòt

1. Youn ak lòt ak youn ak lòt vle di menm bagay la.

 • Mari ak mwen ekri youn ak lòt chak jou
 • Yo te chita san gade youn ak lòt.

2. Gen yon posesif youn ak lòt la / youn ak lòt la

 • Nou souvan prete rad chak lòt la.
 • Yo te kanpe nan je youn ak lòt

Chak lòt / youn ak lòt yo pa itilize kòm matyè

 • Nou dwe koute chak ak anpil atansyon a sa lòt di
  (PA nou dwe koute ak anpil atansyon pou chak lòt di.)

3. Remake diferans ki genyen ant youn ak lòt ak
tèt nou / tèt / tèt nou.

Konpare:

 • Yo te kap nan chak lòt
  (= Chak moun te kap nan lòt la)
 • Yo te konn gade tèt yo
  (= Chak moun te gade l 'oswa tèt li)

Facebook Kòmantè