Fè epi fè

Akèy » Fè epi fè

Inite sa a kontra avèk ak fè sa, de vèb ke elèv k ap aprann anpil gen pwoblèm avèk yo. Si ou sonje ke siyifikasyon debaz la nan se sou pwodwi yon bagay ak siyifikasyon debaz la nan do se sou fè yon aksyon, Lè sa a, collocations yo nan paj sa a ka sanble pi lojik.

kolokasyon egzanp
fè aranjman pou Lekòl la kapab fè aranjman pou elèv ki gen bezwen espesyal.
fè yon chanjman / chanje Manadjè a nouvo se planifikasyon fè kèk chanjman.
fè yon chwa Jill te oblije fè yon chwa ant karyè li ak fanmi li.
fè yon kòmantè / kòmantè Ta nenpòt moun ki renmen fè nenpòt kòmantè sou diskou a?
fè yon kontribisyon Li te fè yon itil kontribisyon nan diskisyon an.
fe yon desizyon Mwen byen kontan li nan ou ki gen pran desizyon an, pa mwen.
fè yon efò Joe se vrèman fè yon efò ak matematik li tèm sa a.
fè yon eskiz Mwen twò fatige ale soti aswè a. Annou fè yon eskiz epi rete nan kay la.
fè zanmi Karen se trè bon nan fè zanmi.
fè yon amelyorasyon Repenn sal la reyèlman te fè yon amelyorasyon.
fè yon erè Yo te fè yon erè nan bòdwo nou yo.
fè yon apèl nan telefòn Mwen te rive fè kèk apèl nan telefòn anvan dine.
fè pwogrè Harriet se fè pwogrè ak tout lekòl li yo.
Do
kolokasyon egzanp
fè pi byen ou Tout sa ki enpòtan nan egzamen an se a fè pi byen ou yo.
fè domaj Tanpèt la te fè kèk domaj nan do kay nou an.
fè yon eksperyans Nou se fè yon eksperyans pou teste kòman metal la reyaji avèk dlo.
fè egzèsis Nou pral fè kèk egzèsis pratike kolokasyon sa yo demen.
fè yon moun yon bon vire / fè yon moun yon favè Scouts ak gid yo sipoze fè yon moun yon bon vire chak jou.
fè mal Chanjman règleman yo ka do plis mal pase bon.
fè cheve ou Non, mwen pa pare. 1 pa genyen fè tout cheve nan tèt mwen ankò.
fè devwa ou Pitit gason mwen an gen fè devwa li yo dwat apre lekòl.
fè planch / fè makèt / lave, elatriye Mwen pral fè lave a si ou fè ironing la.
fè kèk travay Nou pral fè kèk travay sou pwojè nou yo ak Lè sa a, nou pral ale nan sinema la.

Facebook Kòmantè