apre (preposition) - aprè (adverb)

Akèy » apre (preposition) - aprè (adverb)

  1. apre se yon prepozisyon: li ka swiv pa yon non oswa fòm yon -ing
  • Nou te manje nan yon restoran apre fim nan
  • Apre wè fim nan, nou te manje nan yon restoran
  1. apre nan pa yon adverb: nou pa sèvi ak li ak siyifikasyon an menm jan apre sa, lè sa a, or apre sa
  • Nou te ale nan sinema a ak apre sa (lè sa a,/ apre sa) nou te manje nan yon restoran.
    (PA ... ak apre nou te manje nan yon restoran)

Facebook Kòmantè