Ensèk yo

Akèy » Ensèk yo

Ensèk yo

31. Vole 32. moustik 33. puce 34. Firefly / Zeklè ensèk
31. volè
32. moustik
33. kase
34. Firefly / Zeklè ensèk
35. Mite 36. libellule
35. papillon
36. libellule
37. Spider a. Entènèt 38. Coccinelle 39. guêpe
37. Spider a. Entènèt
38. kokinèl
39. guêpe
40. Cochez 41. Bernard a. ruche 42. Cheni a. kokoye
40. tiye
41. Bernard a. ruche
42. Cheni a. kokoye
43. Papillon 44. soutanjèl 46. Dendroctone
43. papillon
44. soteur
46. Dendroctone
45. katmi
45. katmi

47. termite
48. Roach / kafe 49. Eskòpyon
48. Ravin / kafe
49. s'ajitè
50. mille-pattes 51. Mante relijye 52. Cricket
50. pattes
51. Mante relijye
52. Cricket

Egzanp d'ensèk yo

egzanp nan ensèk yo

Dife Strider, papillon de l'atlas, soteur nan kay la, kay, libellule

Egzanp d'ensèk yo

Yellowjacket, chwal, Bourdon, kafe Oriental, teigne poivrée, insecte géant de l'eau (avec EGSS) Melolontha, cigale, papillon monarque, grand buisson-grillon vert,

Egzanp d'ensèk yo

puce, pou, mmosquito, kolye opsyon de mèb, katmi, mouche, mouche de mouche-tsé, termite, coléoptère de coccinelle, bougye bouclier

Egzanp de arachnides

egzanp de arachnides

tik, ajilye de crabe, araignée d'eau, araignée de jardin, tarentule nan genoux rouges, eskòpyon

Facebook Kòmantè