BIBLIYOTÈK

Akèy » BIBLIYOTÈK

LIBRÈM


1 katalòg sou entènèt
2 katalòg kat
Otè 3
Tit 4
Kat bibliyotèk 5
6 copier / fotokopi / kopi machin
7 etajè
Seksyon timoun seksyon 8
9 liv timoun yo
10 seksyon peryodik
11 jounal
12 magazin
13 jounal
14 medya seksyon
Liv 15 sou kasèt
16 odyo
17 CD
18 videyo
19 (òdinatè) lojisyèl
20 dv
21 seksyon lang etranje
22 liv lang etranje
23 referans seksyon
24 mikrofilm
25 mikrofilm lektè
26 diksyonè
27 ansiklopedi
28 atlas
29 biwo referans
30 (referans) bibliyotekè
Kesye biwo kesye
Sekretè bibliyotèk ksunx

Bibliyotèk - Lekòl - Foto Diksyonè

Bibliyotèk - Lekòl - Foto Diksyonè

1 bibliyotekè

Kesye biwo kesye

Kat bibliyotèk 3

4 referans seksyon

5 liv

6 etajè

Bibliyotèk - Lekòl - Foto Diksyonè

7 tèminal / òdinatè

8 kabwa

9 peryodik seksyon

10 magazin

11 jounal

12 biwo enfòmasyon

Bibliyotèk - Lekòl - Foto Diksyonè

13 rakonte istwa

14 fotokopye

Tit 15

Otè 16

17 rele nimewo

18 diksyonè

Seksyon timoun seksyon 19

20 atlas

21 ansiklopedi

Facebook Kòmantè