Lopital

Akèy » Lopital

Nan lopital la - Sante - Foto Diksyonè sou entènèt

Lopital Lopital

Nan lopital la - Sante - Foto Diksyonè sou entènèt

1. doktè

2. enfimyè

3. pasyan

4. lòd

5. griye

Nan lopital la - Sante - Foto Diksyonè sou entènèt

6. pwen

7. operasyon / operasyon

8. mask

9. Chirijyen

10. gan chiriji

11. anèstezist

12. bay yon piki

13. sereng

14. zegwi

15. jete

Nan lopital la - Sante - Foto Diksyonè sou entènèt

16. chèz woulant

17. anbrase

18. sal ap tann

21. scalpel

Nan lopital la - Sante - Foto Diksyonè sou entènèt

19. kolye chirijikal

20. fistibal
doktè

dantis: yon doktè ki pran swen dan yo

  • Li se yon bon lide yo wè yon dantis omwen yon fwa chak ane.

dèrmatolog: yon espesyalis po

  • Yon dèrmatolog ka ede ou avèk alèji ou.

doktè / MD: yon moun ki gen degre nan Doktè nan Medsin, travay pou ede moun ki malad, e li gen lisans pou preskri medikaman

  • Lè ou malad, ou ta dwe ale nan doktè a.

zòrèy, nen, ak gòj doktè / ENT: yon espesyalis pou zòrèy la, nen an, ak gòj la

  • Li wè yon ENT pou sinizit li.

doktè je / oftalmològ: yon espesyalis pou je

  • Oftalmolojist preskri linèt pou pitit gason nou an.

gastroenterologist: yon espesyalis nan vant

  • Li wè yon gastroenterologist pou ede geri pwoblèm dijestif yo.

jeneral pratikan / GP: yon MD ki trete maladi ki pi komen ak maladi

  • GP nou pran swen tout fanmi an nan yon vizit.

jinekolojist: yon espesyalis nan sante fanm yo

  • Anpil fanm yo tcheke pa yon jinekolojist yon fwa chak ane.

obstetrisyen: yon espesyalis nan livrezon ti bebe yo

  • Le pli vit ke li te sispèk li te ansent, li te ale wè yon obstetrisyen.

ÒTODONTIS: yon dantis ki espesyalize nan dan redresman

  • ÒTODONTIST la fiks dan kwochi li yo, epi kounye a li gen yon bèl souri.

orthopedist: yon espesyalis nan zo

  • Lè li te kase janm li, orthopedist la mete l nan yon jete.

pedyat: yon espesyalis nan sante timoun yo

  • Le pli vit ke ti bebe a te fèt li te egzamine pa yon pedyat.

parodyone: yon dantis ki espesyalize nan jansiv

  • Parodontist la te kapab ede anpeche resesyon jansiv nan pifò pasyan yo.

podyat: yon espesyalis nan pye

  • Podyatri a te di li pa mete soulye wo-talon.

espesyalis: yon MD ki se yon ekspè nan yon kalite maladi oswa yon pati nan kò a

  • GP nou an rekòmande ke nou pran pitit nou an nan yon espesyalis.

Chirijyen: yon espesyalis ki fè gwo operasyon yo

 • Chirijyen a te nan sal operasyon an pou kat èdtan.

Facebook Kòmantè