06. ap bay / ap bay / te bay, yo pral mete / ap mete / mete

Akèy » 06. ap bay / ap bay / te bay, yo pral mete / ap mete / mete

Li pral bay chapo l 'bay nonm lan.
Li se bay chapo l 'bay nonm lan.

Li bay moun lan non. Li ba li l
Li se men moun nan kounye a.

Nonm lan pral bay fanm lan chapo a.
Li se bay chapo l 'bay fanm lan

Li ba li fanm lan. Li te ba li l
Li se nan men fanm nan kounye a.

Fanm lan pral mete chapo a sou tab la.
Li mete l sou tab la.

Li mete l 'la.
Li te nan men l '. Li se sou tab la.

Facebook Kòmantè