Pran yon bis

Akèy » Pran yon bis

Pran yon bis

Angle Foto Diksyonè pou aktivite chak jou

Lè w ap pran yon Diksyonè BilengEnglish pou aktivite chak jou

Jenny tcheke orè otobis li.
Bis li - yon nimewo 77 - te akòz nan uit ven
Li te mache nan estasyon bis la epi li te chita sou yon ban pou tann otobis la.

Lè w ap pran yon Diksyonè BilengEnglish pou aktivite chak jou
Otobis la te rive nan tan (nan uit - ven).
Chofè a louvri pòt la ak Jenny te resevwa nan otobis la.

Lè w ap pran yon Diksyonè BilengEnglish pou aktivite chak jou

Te montre chofè a pas otobis la.
Lòt pasaje yo peye pri tikè yo.
Tout chèz yo te plen, se konsa Jenny te kanpe nan ale nan.
Li te fèt sou yon braslè sou ba anlè yo.
Byento, yon moun te koupe otobis la, se konsa yon chèz te vid.
Jenney te chita epi li li yon liv pandan li te moute otobis la.

Lè w ap pran yon Diksyonè BilengEnglish pou aktivite chak jou
Toupre sispann li, li bourade yon bouton nan bag la "sispann" siyal la.
Li te mache nan sòti a epi li te koupe nan sispann li.

Peye pri otobis

Lè w ap pran yon diksyonè anglè foto angle pou aktivite chak jou

Moun peye pri tikè otobis yo nan plizyè fason:

- pa jete lajan nan yon bwat pri.
- Pa peye yon kondiktè.
- pa mete yon kat pri nan yon machin pri tikè.

Pafwa, kondiktè a chofè oswa machin bay yon resi.

Facebook Kòmantè