Estrikti nan solèy la

Akèy » Estrikti nan solèy la

Estrikti nan solèy la - Astwonomi

Estrikti nan solèy la - Astwonomi Chromosphere, spicules, photosphere, Corona, konveksyon zòn, zòn radyasyon, nwayo, fize, faculae, sunspot, filaman, importance, granulasyon,

Kromosfè, spicules, fotosfèr, korona, konveksyon zòn, zòn radyasyon, nwayo, fize, faculae, sunspot, filaman, importance, granulation,

Facebook Kòmantè