lAJAN

lAJAN

Pyès monnen

non

Valè

Ekri kòm:

1 pyès lajan
2 nikèl
3 dime
4 trimès
5 mwatye dola
6 ajan dola
yon santim
senk santim
dis santim ameriken
ven-senk santim
senkant santim
yon dola
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

Lajan

non

Nou pafwa di:

Valè

Ekri kòm:

7 (yon sèl-) bòdwo dola
8 senk dola dola bòdwo
9 dis-dola bòdwo
10 ven-dola bòdwo
11 senkant dola bòdwo
12 (yon sèl-) santèn bòdwo dola
yon sèl
yon senk
yon dis
yon ven
yon senkant
yon santèn
yon dola
senk dola
dis dola
ven dola
senkant dola
yon santèn dola
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00