FINANS

FINANS

Fòm Peman

1 lajan kach
2 tcheke
yon nimewo chèk b kont lan
3 kat kredi
yon nimewo kat kredi
4 lòd lajan
5 vwayajè chèk la

Bòdwo kay yo

6 lwaye
7 ipotèk peman
8 bòdwo elektrik
9 bòdwo telefòn
10 bòdwo gaz
Ksuno bòdwo lwil / bòdwo chofaj
12 bòdwo dlo
13 kab televizyon kab
14 peman machin
15 bòdwo kat kredi

Fanmi Finans

16 balans chèk la
17 ekri yon chèk
18 bank sou entènèt
19 checkbook
20 tcheke enskri
21 deklarasyon chak mwa

Sèvi ak yon machin ATM

22 mete kat ATM lan
23 antre nimewo PIN ou / nimewo idantifikasyon pèsonèl ou
24 chwazi yon tranzaksyon
25 fè yon depo
26 retire / jwenn lajan kach
Transfè lajan ksunum
28 retire kat ou
29 pran tranzaksyon ou / resi tranzaksyon ou