KOMITE ENSTITISYON

KOMITE ENSTITISYON


Yon estasyon lapolis
B estasyon ponpye
C lopital
D vil / sal vil
E sant rekreyasyon
F pil fatra
G sant swen timoun H santye sant lan
Mwen legliz J sinagòg K moskee L tanp lan

Operatè ijans 1
2 ofisye lapolis
3 machin lapolis
4 dife motè
5 ponpye
6 chanm ijans
7 EMT / paramedik
8 anbilans
9 majistra / manadjè vil la
10 reyinyon chanm
11 jimnastik
12 aktivite direktè
Chanm jwèt 13
14 pisin
15 travayè sanitè
16 sant resiklaj
17 travayè swen timoun
18 pepinyè
Xumum pletasyon
20 travayè granmoun aje / travayè granmoun aje