BANK

BANK LA


Yon fè yon depo
B fè yon retrè
C lajan kach yon chèk
D jwenn chèk vwayajè a
E louvri yon kont
F aplike pou yon prè
G echanj lajan

1 glise depo
2 retrè glise
3 tcheke
4 vwayajè chèk la
5 labank / pasbou
Kat ATM 6
7 kat kredi
8 (bank) vout
9 bwat depo ki an sekirite
10 Teller
11 sekirite gad
ATM 12 (machin) / machin lajan kach
13 bank ofisye