Pwoblèm kay ak reparasyon

Pwoblèm kay ak reparasyon

Netwaye pwovizyon, netwaye nan kay la ak lesiv

Yon plonbye
1 Basen lan ap koule.
2 Se koule a bouche.
3 aparèy chofaj dlo cho a pa travay.
4 Twalèt la kase.
B sou do kay
5 Do-kay la ap koule.
C (kay) pent
6 Penti a se penti kap dekale.
7 Miray la fann.
D kab televizyon konpayi
8 Televizyon kab la pa travay.
E reparatè aparèy
9 recho a pa ap travay. 10 Se frijidè a kase.
F ekstèminatè / espesyalis kontwòl ensèk nuizib
11 Gen ... .. nan kwizin nan.
yon termites
b fleas
c foumi
d myèl
e ravèt yo
f rat
sourit g


G Locksmith
12 Se lock la kase.
H elektrisyen
13 Limyè devan pa ale sou.
14 Klavye a pa sonnen.
15 Pouvwa a se soti nan sal la ap viv.
Mwen chimneysweep
16 Chemine a se sal.
J reparasyon kay / "handyman"
17 Twil yo nan twalèt la yo ki lach.
K chapant
18 Etap yo kase.
19 Pòt la pa louvri.
L chofaj ak sèvis è kondisyone
20 Se sistèm nan chofaj kase.
21 èkondisyone a pa travay.