Vyann, bèt volay, Seafood

MEAT, POULTRY, AK SEAFOOD

vyann

1 steak
2 vyann bèf tè
3 pijon vyann bèf
4 boukannen boukannen
Kib 5
KAMYON janm nan ti mouton
7 ti mouton chop
8 tripe
9 fwa
10 vyann kochon
11 chòp kochon
Sosis ksuno
Kam nèj
14 bekonn
Bèt volay
15 poul
16 poul tete
17 poul janm / drumsticks
18 zèl poul
19 kwis poul
Kodenn kodenn
XUNUM kanna
Seafood
FISH
22 somon
23 halibut
24 hasdock
25 flounder
26 Trout
27 pwason chat
28 filt sèl
SHELLFISH
29 kribich
30 kokiy
Kib ksma
Palmis 32
33 moul
Kwochè witr
Xnumx woma


1. vyann bèf

2. tè vyann bèf
3. boukannen
4. manje vyann
5. tranch

6. vyann kochon

7. sosis

8. boukannen
9. chop
10. kwit

11. bekonn
12. janbon


13. ti mouton

14. janm
15. chop