DELI, FROZEN FOODS, SNACK FOODS

DELI, fwomaj, ak SNACK FOODS

charkutri

1 boukannen boukannen
2 boloya
Ksma salami
Kam nèj
Kodenn kodenn
6 vyann bèf vyann bèf
Kèk ane
8 Swis fwomaj
9 provolone
10 fwomaj Ameriken
11 mozzarella
12 cheddar fwomaj
Pòmdetè sòs pòmdetè
14 Cole slaw
Kwit manje salad makawoni
16 sòs salad pasta
Kwit manje salad fwomaj

Manje jele

18 glas
19 legim ki nan frizè
20 dine nan frizè
21 frizè limonad
22 frizè zoranj ji

Manje goute

Pòmdetè pòmdetè 23
24 bato tortilla
25 pretzels
26 nwa
Pòpkòn 27