CONTAINERS, KANTITE

CONTAINERS AK KANTITE

1 sak
Boutèy ksma
3 bwat
4 pakèt
5 kapab
6 katon
7 veso
8 douzèn *
9 tèt
10 bokal
11 pen-pen
12 pake
13 pake
14 woulo liv
15 sis-pake
16 bwa
17 tib
18 pent
19 kwart
20 demi-galò
21 galon
22 lit
23 liv

Kontenè, kantite - Manje - Foto Diksyonè

Kontenè, kantite - Manje - Foto Diksyonè

1 sak

2 kapab

3 Jar

Boutèy ksma

5 katon

Kouto pen

7 basen / veso

8 bwat

Kontenè, kantite - Manje - Foto Diksyonè

9 woulo liv

10 tib

11 sis-pake

Kontenè, kantite - Manje - Foto Diksyonè

12 yon tas

13 yon gwo kiyè

14 yon ti kiyè

15 yon galon

16 yon ka

17 yon pent

Kontenè, kantite - Manje - Foto Diksyonè

18 yon liv

19 yon ons

Kontenè, kantite - Manje - Foto Diksyonè

20 vid

21 yon sezon plen

22 yon twazyèm plen

23 mwatye plen

24 twa ka plen

25 plen