Farm, Bèt Farm

Akèy » Farm, Bèt Farm

TIMOUN FARM AK FARM

1. Farmhouse 2. (legim) jaden 3. epouvantay 4. rekòt 5. irigasyon sistèm
1. Farmhouse
2. (legim) jaden
3. epouvantay
4. rekòt
5. irigasyon sistèm
6. galon 7. silo 8. ki estab 9. zèb 10. pitchfork 11. barnyard
6. galata
7. silo
8. ki estab
9. zèb
10. fèy
11. barnyard
12. pigpen / pigsty 13. jaden 14. konbine 15. patiraj
12. pigpen / pike
13. jaden
14. konbine
15. patiraj
16. Orchard 17. pye bwa fwi
16. vèje
17. pye bwa fwi
18. kiltivatè 19. anplwaye men
18. kiltivatè
19. anplwaye men
20. Poulaye poul 21. Kay poul
20. poulaye poul
21. Kay poul
22. kloti 23. traktè
22. kloti
23. traktè
24. kòk 25. poul / poul 26. Chick
24. kòk
25. poul / poul
26. Chick
27. kodenn 28. kabrit 29. jenn ti kabrit 30. mouton 31. ti mouton
27. kodenn
28. kabrit
29. jenn ti kabrit
30. mouton
31. ti mouton
32. ti towo bèf 33. (letye) bèf 34. ti towo bèf-ti towo bèf
32. ti towo bèf
33. (letye) bèf
34. ti towo bèf-ti towo bèf
35. chwal 36. kochon ksma. kochon
35. chwal
36. kochon
37. kochon

Facebook Kòmantè