Di tan an

Tan

Ane, Mwa, Sezon, Tan | Diksyonè pou timoun

Ki sa ki nan tan an?

Ki sa ki nan tan an? Mwatye uit sot pase yo. Ale lekol. Pa an reta!
Ki sa ki nan tan an? Mwatye sot pase dis. Soti nan jwe. Vini non, Ben!
Ki sa ki nan tan an?
Mwatye sot pase yon sèl.
Tan pou manje pou tout moun!
Ki sa ki nan tan an? Mwatye sot pase twa.
Ann al lakay nou.
Koulye a, nou ap gratis!

 1. yon sèl è
 2. senk sot pase yon sèl
 3. dis sot pase yon sèl
 4. (a) trimès sot pase yo
 5. ven sot pase yon sèl
 6. ven-senk sot pase yon sèl
 7. mwatye sot pase yon sèl
 8. ven-senk a de
 9. ven pou de
 10. (a) trimès a de
 11. dis pou de
 12. senk a de

Itilize minit ak yo ak sot pase lè kantite minit se pa senk, dis, kenz, ven oswa ven-senk,
egzanp twa minit ki sot pase sis pa sot pase sis.

jou, lannwit
12 am, 12 pm
midi, minwi
gade, revèy

9 mwen nèf è nan maten an
12.00 pm midi
5 pm senk è nan apremidi a
7 pm sèt è nan aswè a
7.57 prèske / prèske uit è
8.02 jis apre uit
11.30 pm onz trant nan mitan lannwit
12.00 mitan lannwit

Tan - Resans, Dat, Tan - Foto Diksyonè

Tan - Resans, Dat, Tan - Foto Diksyonè

1. revèy

2. èdtan men

3. minit men

4. dezyèm men

5. fè fas a

6. (dijital) gade

7. (analòg) gade

Tan - Resans, Dat, Tan - Foto Diksyonè

8. douzè (minwi)

9. douzè è (midi / midi)

10. sèt (è)

11. sèt oh senk / senk apre sèt

12. sèt dis / dis apre sèt

13. sèt kenz / (a) trimès apre sèt

14. sèt ven / ven apre sèt

Tan - Resans, Dat, Tan - Foto Diksyonè

15. sèt trant

16. sèt trant-senk / ven-senk a uit

17. sèt karant / ven ak uit

18. sèt karann-senk / (a) trimès jiska uit

19. sèt senkant / dis a uit

20. sèt senkant senk / senk a uit

21. uit am / uit (è) nan maten an

22. uit pm / uit (è) nan aswè a