Alfabèt-Alfabèt Song

Alfabèt la

Song nan Alfabèt

A pou pòm ak
B pou boul
C pou chat ak
D poupe
E pou ze ak
F pou krapo
G pou vè ak
H pou chapo
Mwen pou Ilo ak
J pou konfiti
K pou kite ak
L pou ti mouton
M pou moun ak
N pou net
O pou zonyon ak
P pou plim
Q pou larenn ak
R pou bag
S pou etwal ak
T pou tren
U pou parapli ak
V pou van
W pou gade ak
X nan bwat
Y pou yatch ak
Z pou zou

Koulye a, mwen konnen li, se konsa fè ou!

A, b, C, d -letters
A, B, C - lèt majiskil
a, b, c - ti lèt
yon, e, lo, u - vwayèl
b, c, d, f, g, elatriye - konsòn
pòm, boul - mo